×
10
50x40, 1992

Gdy tak tańczysz -
- to zastyga cały świat...
Gdy tańczysz -
- jesteś tylko Ty...