×
11
40x50, 1991

Gdy tak tańczysz -
- to zastyga cały świat...
Gdy tańczysz -
- jesteś tylko Ty...